แจ่มใส
cɛ̀msǎy
ジェムサイ
3,700k Hit

クイック定義

1

定義 1

・(天気が)晴れ
-> aakàat cɛ̀m sǎy
・今月会社がボーナスを出してくれるので、社員たちの様子は明るいです
-> บริษัทจะจ่ายโบนัสเดือนนี้ พนักงานจึงมีท่าทางร่าเริงแจ่มใส
-> bɔɔrisàt cà càay boonát dʉan níi phanákŋaan cʉŋ mii thâa thaaŋ râarəəŋ cɛ̀m sǎy

例文
bɔɔrísàt cà càay boonás dʉan níi phanákŋaan cʉŋ mii thâa thaaŋ râarəəŋ cɛ̀msǎy

登録日時: 2010/04/19 01:44

更新日時: 2016/09/30 13:46

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい