พ้น
phón
ポン
15,700k Hit

定義 1

・兵役から解放される
-> พ้นจากการเป็นทหารแล้ว
-> phón càak kaan pen thahǎan lɛ́ɛw

・出て行って一人にしてくれ!
-> ออกไปให้พ้น!
-> ɔ̀ɔk pay hây phón!

構成する語
phàan phón
パーン ポン
nǐi ... phón
ニー ... ポン
phón phìt
ポン ピット
例文
ɔ̀ɔk pay hây phón

phón càak kaan pen thahǎan lɛ́ɛw

登録日時: 2013/04/01 07:45

更新日時: 2016/09/30 13:47

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい