ยาง
yaaŋ
ヤーン
115,000k Hit

クイック定義

1

定義 1

構成する語
tòp lûuk yaaŋ
トップ ルーク ヤーン
lʉ̂at tòk yaaŋ ɔ̀ɔk
ルアット トック ヤーン オーク
tôn yaaŋ
トン ヤーン
yaaŋ lóp
ヤーン ロップ
hùaŋ yaaŋ
フアン ヤーン
thǔŋ yaaŋ
トゥン ヤーン
sǎay yaaŋ
サーイ ヤーン
yaaŋ pharaa
ヤーン パラー
yaaŋ woŋ
ヤーン ウォン
traa yaaŋ
トラー ヤーン
例文
yaaŋ sǎmrɔɔŋ

yaaŋ chílíkhoon

登録日時: 2010/10/26 16:23

更新日時: 2018/12/23 17:13

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい