เคียง
khiaŋ
キアン
65,200k Hit

クイック定義

1

定義 1

構成する語
khâaŋ khiaŋ
カーン キアン
khiaŋ khâaŋ
キアン カーン
thîap khiaŋ
ティアップ キアン
klây khiaŋ
グライ キアン
khrʉ̂aŋ khiaŋ
クルアン キアン
lîap khiaŋ
リアップ キアン
例文

まだ登録されていません

登録日時: 2010/04/26 12:33

更新日時: 2018/02/14 10:44

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい