เสื่อม
sʉ̀am
スアム
9,120k Hit

定義 1

構成する語
sʉ̀am sǒom
スアム ソーム
sʉ̀am sǐa
スアム シア
rôok khwaam cam sʉ̀am
ローク クワーム ジャム スアム
例文
สมองเสื่อม
samɔ̌ɔŋ sʉ̀am

แบตเตอรี่เสื่อม
bɛ̀ɛttəərîi sʉ̀am

登録日時: 2013/04/26 09:52

更新日時: 2017/10/30 13:28

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい