ปลอดภัย
plɔ̀ɔt phay
プロート パイ
119,000k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

構成する語
ráksǎa khwaam plɔ̀ɔt phay
ラクサー クワーム プロート パイ
例文
เดินทางปลอดภัยนะ
dəən thaaŋ plɔ̀ɔt phay ná

khɔ̌ɔ rát kaarantii khwaam plɔ̀ɔt phay

登録日時: 2012/01/12 02:26

更新日時: 2017/04/11 21:11

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい