เชื่อม
chʉ̂am
チュアム
67,900k Hit

定義 1

構成する語
kham chʉ̂am
カム チュアム
chʉ̂am yooŋ
チュアム ヨーン
náam chʉ̂am
ナーム チュアム
例文
เชื่อมเครือข่าย3G
chʉ̂am khrʉa khàay sǎam cii

chʉ̂am sǎmphan maytrii

chʉ̂am tɔ̀ɔ khrʉa khàay mʉʉthʉ̌ʉ

saphaan chʉ̂am thay lɛ́ yîipùn

定義 2

構成する語
châaŋ chʉ̂am
チャーン チュアム
例文

まだ登録されていません

登録日時: 2013/02/22 03:37

更新日時: 2017/06/17 21:28

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

サバーイ
サバーイ

น้ำ(水)+เชื่อมで、コーヒーなどに入れる「ガムシロップ」になります。

2019/07/03 08:47

管理人
管理人

登録しました。
リクエストありがとうございました。

2019/07/04 08:22

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい