กระบอก
kràbɔ̀ɔk
グラボーク
12,900k Hit

定義 1

構成する語
soŋ kràbɔ̀ɔk
ソン グラボーク
sǎmnáksǒŋ wátthâmkràbɔ̀ɔk
サムナックソン ワッタムグラボーク
kràbɔ̀ɔk chìit yaa
グラボーク チート ヤー
kràbɔ̀ɔk pʉʉn
グラボーク プーン
hùn kràbɔ̀ɔk
フン グラボーク
kràbɔ̀ɔk tuaŋ
グラボークトゥアン
kràbɔ̀ɔk chìit
グラボーク チート
例文
กระบอกเงินเดือน
kràbɔ̀ɔk ŋəndʉan

登録日時: 2013/12/03 02:01

更新日時: 2017/07/02 20:13

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい