แต่งตัว
tɛ̀ŋ tua
テン トゥア
31,200k Hit

成り立ち

定義 1

例文
แต่งตัวขึ้น
tɛ̀ŋ tua khʉ̂n

แต่งตัวล่อตาล่อใจ
tɛ̀ŋ tua lɔ̂ɔ taa lɔ̂ɔ cay

aw yàaŋ kaan tɛ̀ŋ tua faràŋ

登録日時: 2010/10/21 04:19

更新日時: 2018/12/09 22:26

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

ニック
ニック

แต่งตัว 身支度する。着飾る。
はแต่ง 飾るの事例に入れた方が良いと思います。

2018/12/09 11:28

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい