นับถือ
náp thʉ̌ʉ
ナップ トゥー
7,290k Hit

成り立ち

定義 1

構成する語
khɔ̌ɔ sadɛɛŋ khwaam nápthʉ̌ʉ
コー サデーン クワーム ナップトゥー
例文
khun náp thʉ̌ʉ sàatsànǎa aray khráp

khon thay nápthʉ̌ʉ phrácâw sìtthátthà

登録日時: 2010/11/05 03:58

更新日時: 2019/01/06 15:48

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい