สอน
sɔ̌ɔn
ソーン
86,200k Hit

定義 1

構成する語
sàŋ sɔ̌ɔn
サン ソーン
kham sɔ̌ɔn
カム ソーン
rooŋrian thîi pə̀ət sɔ̌ɔn phâak khâm
ローンリアン ティー プート ソーン パーク カム
mɔ̌ɔ sɔ̌ɔn sàatsanǎa
モー ソーン サーサナー
kaan sɔ̌ɔn
ガーン ソーン
rooŋrian sɔ̌ɔn khàp rót
ローンリアン ソーン カップ ロット
taaraaŋ sɔ̌ɔn
ターラーン ソーン
例文
sɔ̌ɔn phaasǎa aŋkrìt hây kháw

pràkɔ̀ɔp aachîip khruu sɔ̌ɔn phaasǎa yîipùn

登録日時: 2010/09/13 03:41

更新日時: 2018/03/03 20:50

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい