เปรียบเสมือน...
prìap samʉ̌an ...
プリアップ サムアン ...
2,520k Hit

成り立ち

定義 1

例文
เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาว
dèk prìap samʉ̌an phâa khǎaw

登録日時: 2013/04/09 07:57

更新日時: 2019/11/28 08:39

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい