ขาว
khǎaw
カーオ
185,000k Hit

クイック定義

1

定義 1

構成する語
mét lʉ̂at khǎaw
メット ルアット カーオ
khǎaw phloon
カーオ プローン
fâa khǎaw
ファー カーオ
phàk kàat khǎaw
パック ガート カーオ
lâw khǎaw
ラオ カーオ
phǒŋ khǎaw
ポン カーオ
kràdaan khǎaw
グラダーン カーオ
sák phâa khǎaw
サック パー カーオ
hèt hǔunǔu khǎaw
ヘット フーヌー カーオ
khɛ̀ɛk khǎaw
ケークカーオ
例文
sǐi dam troŋ khâam kàp sǐi khǎaw

dèk prìap samʉ̌an phâa khǎaw

登録日時: 2010/09/11 07:40

更新日時: 2018/02/26 15:25

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい