พัฒนา
phátthanaa
パッタナー
122,000k Hit

定義 1

構成する語
nák phátthanaa
ナック パタナー
phátthanaa kaan
パッタナー ガーン
pràthêet phátthanaa lɛ́ɛw
プラテート パッタナー レーオ
pràthêet kamlaŋ phátthanaa
プラテート ガムラン パッタナー
dɔ̂ɔy phátthanaa
ドーイ パッタナー
sǎmnákŋaan khaná kammakaan phátthanaa rábòp râatchakaan
サムナックガーン カナ ガムマガーン パッタナー ラボップ ラーチャガーン
例文
phátthánaa pràthêet hây carəən kâaw nâa

登録日時: 2010/07/26 10:47

更新日時: 2018/02/15 20:23

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい