ประตู
pratuu
プラトゥー
81,600k Hit

定義 1

構成する語
pratuu khóoŋ
プラトゥー コーン
pìt pràtuu nâa tàaŋ
ピット プラトゥー ナーターン
pràtuu pay thîi nǎy kɔ̂ dày
プラトゥー パイ ティー ナイ コ ダイ
lûuk bìt pràtuu
ルーク ビット プラトゥー
mʉʉ càp pràtuu
ムー ジャップ プラトゥー
例文
ปิดประตู
pìt pràtuu

เคาะประตู
khɔ́ pratuu

เปิดประตู
pə̀ət pràtuu

รักษาประตู
ráksǎa pràtuu

pə̀ət pràtuu thíŋ wáy

aw lày kràthɛ̂ɛk pràtuu

登録日時: 2010/09/19 07:11

更新日時: 2018/04/03 12:23

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい