บนกองเงินกองทอง
bon kɔɔŋ ŋən kɔɔŋ thɔɔŋ
ボン ゴーン グン ゴーン トーン
62k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

例文
น่าจะเกิดมาบนกองเงินกองทอง
nâa cà kə̂ət maa bon kɔɔŋ ŋən kɔɔŋ thɔɔŋ

登録日時: 2015/12/20 02:28

更新日時: 2017/05/05 11:47

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい