น่าจะ
nâa ca
ナー ジャ
34,900k Hit

成り立ち

定義 1

構成する語
khwaam nâa cà pen
クワーム ナー ジャ ペン
例文
thîi khít wáy tɔɔn níi kɔ̂ khʉʉ nâa cà pay yîipùn

定義 2

例文
nâa cà kə̂ət maa bon kɔɔŋ ŋən kɔɔŋ thɔɔŋ

nâa cà tàt phǒm khâŋ nâa hây sân kwàa níi nɔ̀y

定義 3

例文
khun nâa cà pay khráp

定義 4

例文
เขาน่าจะรู้
kháw nâa cà rúu

raw khəəy khít maa talɔ̀ɔt wâa khon yîipùn nâa cà chîawchaan kàp kaan kɛ̀ plʉ̀ak aahǎan thálee

登録日時: 2013/03/14 09:56

更新日時: 2017/01/11 22:55

登録ユーザー: satozak


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい