ขอสาย...หน่อย
khɔ̌ɔ sǎay ... nɔ̀y
コー サーイ ... ノイ
0k Hit

成り立ち

定義 1

直訳すると、「...さんの回線を下さい」。
つまり、代わってくれということ。

* ขอพูดกับ...หน่อย(khɔ̌ɔ phûut kàp ... nɔ̀y) と同意

例文
ขอสายคุณยามาดะหน่อยค่ะ
khɔ̌ɔ sǎay khun yaamaadà nɔ̀y khâ

登録日時: 2010/09/24 04:12

更新日時: 2018/04/26 15:10

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい