เฉพาะ...เท่านั้น
chapɔ́ ... thâwnán
チャポ ... タオナン

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

例文
ทางออกเฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
thaaŋ ɔ̀ɔk chaphɔ́ kɔɔranii chùkchə̌ən thâw nán

登録日時: 2020/12/22 08:20

更新日時: 2020/12/22 08:21

登録ユーザー: 管理人


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい