เท่านั้น
thâwnán
タオナン
161,000k Hit

成り立ち

定義 1

英語のjustやonlyにあたる。

構成する語
pay kɔ̂ thâwnán
パイ ゴ タオナン
chapɔ́ ... thâwnán
チャポ ... タオナン
例文
บอกเขาเท่านั้น
bɔ̀ɔk kháw thâwnán

แค่ 10 บาทเท่านั้น
khɛ̂ɛ sìp bàat thâwnán

fâw mɔɔŋ tɛ̀ɛ khun khon diaw thâwnán

líf níi sámràp aacaan thâw nán

mii tɛ̀ɛ tua eeŋ thâwnán thîi cà chûay tua eeŋ dây

phleeŋ châat cháy banleeŋ nay ookàat thîi sǒmkhuan thâwnán

sɔ̌ɔŋ khon nán phiaŋ tɛ̀ɛ sòp taa kan wɛ̂ɛp diaw thâwnán

登録日時: 2010/09/21 06:05

更新日時: 2018/04/07 18:16

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい