เฉพาะ
chaphɔ́
チャポ
110,000k Hit

定義 1

โดยเฉพาะ(dooy chaphɔ́) も似ているが、この場合は限定的(only)なニュアンスはない。
・映画が好きだが、中でもホラー映画が特に好きだ
-> ชอบดูหนังโดยเฉพาะหนังผี
-> chɔ̂ɔp duu nǎŋ dooy chaphɔ́ nǎŋ phǐi

構成する語
dooy chaphɔ́
ドーイ チャポ
camnuan chaphɔ́
ジャムヌアン チャポ
sàp chaphɔ́
サップ チャポ
chapɔ́ ... thâwnán
チャポ ... タオナン
例文
cháy sǎam jii dâay chaphɔ́ thɛ̌ɛw sayǎam

hɔ̂ŋ níi khâw ɔ̀ɔk dây chaphɔ́ phanákŋaan

登録日時: 2010/09/08 07:05

更新日時: 2018/02/20 22:36

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい