ทางออก
thaaŋ ɔ̀ɔk
ターン オーク
8,720k Hit

クイック定義

1
2

定義 1

構成する語
thaaŋ ɔ̀ɔk chùk chə̌ən
ターン オーク チュック チューン
例文
thaaŋ ɔ̀ɔk yùu dâan lǎŋ

thaaŋ ɔ̀ɔk chaphɔ́ kɔɔranii chùkchə̌ən thâw nán

定義 2

例文
panhǎa níi mây mii thaaŋ ɔ̀ɔk

登録日時: 2010/10/21 04:39

更新日時: 2017/04/12 14:48

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい