เป็นหวัด
pen wàt
ペン ワット
1,440k Hit

成り立ち

定義 1

構成する語
pen wàt loŋ khɔɔ
ペン ワット ロン コー
例文
เป็นหวัดลงคอ
pen wàt loŋ khɔɔ

หายเป็นหวัดแล้ว
hǎay pen wàt lɛ́ɛw

登録日時: 2010/10/07 04:03

更新日時: 2018/09/02 16:43

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい