แลก
lɛ̂ɛk
レーク
27,300k Hit

定義 1

構成する語
lɛ̂ɛk plìan
レーク プリアン
aw aray maa lɛ̂ɛk kɔ̂ mây yɔɔm
アオ アライ マー レーク ゴ マイ ヨーム
lɛ̂ɛk ŋən
レーク グン
例文
lɛ̂ɛk yen pen bàat

khɔ̌ɔ lɛ̂ɛk sèet taŋ nɔ̀y khráp

khɔ̌ɔ lɛ̂ɛk bɛ̀ŋyɔ̂y nɔ̀y khráp

登録日時: 2010/10/12 03:05

更新日時: 2018/11/11 16:51

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい