พ.ศ.
phɔɔ sɔ̌ɔ
ポー ソー
58,200k Hit

定義 1

พ.ศ. 2553 -> 仏暦2553年

例文
พ.ศ. 2553
phɔɔ sɔ̌ɔ sɔ̌ɔŋ phan hâa rɔ́ɔy hâa sìp sǎam

kɔ̀ɔ tâŋ khʉ̂n nay pii phɔɔ sɔ̌ɔ sɔ̌ɔŋ phan hòk rɔ́ɔy shìp hâa

登録日時: 2010/10/17 08:58

更新日時: 2018/11/24 18:17

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい