ก่อตั้ง
kɔ̀ɔ tâŋ
ゴー タン
10,300k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

例文
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2615
kɔ̀ɔ tâŋ khʉ̂n nay pii phɔɔ sɔ̌ɔ sɔ̌ɔŋ phan hòk rɔ́ɔy shìp hâa

เขาก่อตั้งอุเอยามะโชเทนขึ้น
kháw kɔ̀ɔ tâŋ ùeeyaamá chootheen khʉ̂n

登録日時: 2014/04/09 04:23

更新日時: 2017/06/09 09:21

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい