พูดว่ายังไง
phûut wâa yaŋŋay
プート ワー ヤンガイ
661k Hit

成り立ち

定義 1

A + พูดว่ายังไง(phûut wâa yaŋŋay) : <A>はどう言うか?何と言うか?
・"delicious"はタイ語で何と言えばよいですか?
-> "delicious" ภาษาไทยพูดว่ายังไงครับ
-> "delicious" phaasǎa thay phûut wâa yaŋŋay khráp
・"arɔy"と言います
-> พูดว่า "อร่อย" ค่ะ
-> phûut wâa "arɔ̀y" khâ

!! 単に呼称(何と呼ぶか)を尋ねる場合は、[[เรียกว่า]](rîak wâa) を用いる。
・これはタイ語で何と言いますか?
-> นี่ภาษาไทยเรียกว่าอะไรครับ
-> nîi phaasǎa thay rîak wâa aray khráp

例文

まだ登録されていません

登録日時: 2010/09/12 09:13

更新日時: 2018/02/27 14:54

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい