ตังค์
taŋ
タン
9,870k Hit

クイック定義

1

定義 1

構成する語
khít taŋ
キット タン
kèp taŋ
ゲップ タン
càay taŋ kèŋ
ジャーイ タン ゲン
kòt taŋ
ゴット タン
sèet taŋ
セート タン
tìt taŋ
ティット タン
kràpǎw taŋ
グラパオ タン
例文
sǐa taŋ plàaw plàaw

kɔ̂ mây mii taŋ pay thîaw nîi

登録日時: 2010/09/12 10:02

更新日時: 2018/03/03 20:44

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい