ไม่มี
mây mii
マイ ミー
356,000k Hit

成り立ち

定義 1

構成する語
mây mii thaaŋ
マイ ミー ターン
mây mii wan
マイ ミー ワン
mây mii samɔ̌ɔŋ
マイ ミー サモーン
mây mii pìi mii khlùy
マイ ミー ピー ミー クルイ
bia mây mii ɛ̀ɛwkɔɔhɔɔ
ビア マイ ミー エーウゴーホー
例文
ไม่มีเวลา
mây mii weelaa

ไม่มีปัญหา
mây mii panhǎa

ไม่มีเหลือ
mây mii lʉ̌a

ไม่มีเหตุผล
mây mii hèet phǒn

yàaŋ mây mii kamnòt

mây mii khray lǐawlɛɛ

dooy mây mii khɔ̂ɔ yók wén

panhǎa níi mây mii thaaŋ ɔ̀ɔk

yaa níi mây mii phǒn khâaŋ khiaŋ

chán bɔ̀ɔk wâa mây mii aray ŋay!

mây mii khwaam sǎamâat phiaŋ phɔɔ

rôok níi yaŋ mây mii wíthii ráksǎa

kɔ̂ mây mii taŋ pay thîaw nîi

kʉ̂akuun kan dooy mây mii ŋʉ̂an khǎy

khon thay mây mii wátthanátham kaan dʉ̀ʉm chaa faràŋ

khîi nǐaw ná thâa mây mii sataaŋ kɔ̂ wâa pay yàaŋ

thâa pen khwaam fǎn thîi mây mii thaaŋ pen ciŋ mây mii cà dii kwàa

登録日時: 2016/11/18 18:13

更新日時: 2016/11/18 18:19

登録ユーザー: 管理人


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい