อาบน้ำ
àap náam
アープ ナーム
39,500k Hit

成り立ち

定義 1

構成する語
hɔ̂ŋ àap náam
ホン アープ ナーム
àaŋ àap náam
アーン アープ ナーム
例文
phlàt kan àap náam máy

aàp náam nay ráwàaŋ lûuk nɔɔn làp

lên kiilaa kɔ̀ɔn lɛ́ɛw kɔ̂ɔ àapnáam thii lǎŋ

登録日時: 2010/09/19 15:07

更新日時: 2018/04/03 12:43

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい