กีฬา
kiilaa
ギーラー
132,000k Hit

クイック定義

1

定義 1

構成する語
sanǎam kiilaa
サナーム ギーラー
kaan khɛ̀ŋ khǎn kiilaa
ガーン ケン カン ギーラー
nák kiilaa
ナック ギーラー
kiilaa sǐi
ギーラースィー
例文
kiilaa phʉ́ʉn mʉaŋ

phǒm chɔ̂ɔp lên kiilaa dooy chaphɔ́ fútbɔɔn

lên kiilaa kɔ̀ɔn lɛ́ɛw kɔ̂ɔ àapnáam thii lǎŋ

nɔ̂ɔk càak cà lên dontrii lɛ́ɛw kháw yaŋ lên kiilaa dûay

登録日時: 2010/09/21 05:02

更新日時: 2018/04/06 16:14

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい