ล้าง
láaŋ
ラーン
85,500k Hit

クイック定義

1
2

定義 1

*「洗濯する」は ซัก(sák)

構成する語
àaŋ láaŋ nâa
アーン ラーン ナー
khrʉ̂aŋ láaŋ caan
クルアン ラーン ジャーン
ceew láaŋ mʉʉ
ジェーウ ラーン ムー
àaŋ láaŋ mʉʉ
アーン ラーン ムー
àaŋ láaŋ chaam
アーン ラーン チャーム
kwàat láaŋ
グワート ラーン
láaŋ khɛ́ɛn
ラーン ケーン
lóm láaŋ
ロム ラーン
nám yaa láaŋ
ナム ヤー ラーン
tham laay láaŋ
タム ラーイ ラーン
例文
láaŋ mʉʉ kɔ̀ɔn lɛ́ɛw kin khâaw thii lǎŋ

定義 2

例文

まだ登録されていません

登録日時: 2010/09/23 03:17

更新日時: 2017/04/25 21:25

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい