เป็นลม
pen lom
ペン ロム
2,010k Hit

成り立ち

定義 1

例文
khun yaamaadà kə̀ət pen lom khʉ̂n maa

tham thii wâa pen lom tɛ̀ɛ khwaam ciŋ yàak rîak rɔ́ɔŋ khwaam sǒncay

登録日時: 2010/10/07 04:06

更新日時: 2018/09/02 16:44

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい