ความจริง
khwaam ciŋ
クワーム ジン
20,900k Hit

成り立ち

定義 1

構成する語
kəən khwaam ciŋ
グーン クワーム ジン
例文
taam thîi wâa khon thay yím kèŋ nán cà hěn wâa pen khwaam ciŋ

定義 2

例文
tham pen chûay khon cèp tɛ̀ɛ khwaam ciŋ chòk khɔ̌ɔŋ tàaŋhàak

tham thii wâa pen lom tɛ̀ɛ khwaam ciŋ yàak rîak rɔ́ɔŋ khwaam sǒncay

登録日時: 2013/03/19 07:52

更新日時: 2017/04/14 15:26

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい