น่ารัก
nâa rák
ナー ラック
121,000k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

構成する語
khwaam nâarák
クワーム ナーラック
例文
น่ารักอ่ะ
nâarák à

น่ารักฝุด
nâarák fùt fùt

น่ารักน่าชัง
nâa rák nâa chaŋ

น่ารักเว่อร์
nâarák wə̂ə

登録日時: 2010/09/09 04:35

更新日時: 2018/02/24 17:15

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい