ที่สุด
thîi sùt
ティー スット
376,000k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

形容詞 + ที่สุด(thîi sùt) : 最も<形容詞>だ

構成する語
nay thîi sùt
ナイ ティー スット
mâak thîi sùt
マーク ティー スット
rew thîi sùt
レオ ティー スット
例文
kham phíphâaksǎa thʉ̌ŋ thîi sùt

sathǎan thîi nâa klua thîi sùt nay lôok

sìp andàp pràthêet thîi mii pràchaakɔɔn nɔ́ɔy thîi sùt nay lôok

thɛ̌wníi hɔ̂ŋsamùt thîi yùu klây thîisùt yùu thîinǎy

phâak klaaŋ pen lɛ̀ŋ plùuk khâaw sǎmkhan thîi sùt khɔ̌ɔŋ mʉaŋ thay

登録日時: 2010/09/08 06:34

更新日時: 2018/02/20 22:23

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい