ทีไร
thiiray
ティーライ
8,390k Hit

定義 1

文A + ทีไร(thiiray) + 文B : AするたびにB

・彼に会うたび、痩せたように見える
-> เจอทีไรเขาดูผอมลง
-> cəə thiiray kháw duu phɔ̌ɔm loŋ

構成する語
... thiiray ~ thúk thii
... ティーライ ~ トゥック ティー
例文
phɔɔ rúu tua thiiray kɔ̂ɔ rúu wâa khít thʉ̌ŋ rʉ̂aŋ khun talɔ̀ɔt ləəy

登録日時: 2010/04/26 12:47

更新日時: 2018/02/14 10:48

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい