เรื่อง
rʉ̂aŋ
ルアン
476,000k Hit

定義 1

・何の話? -> rʉ̂aŋ aray
・訳が分からない -> mây rúu rʉ̂aŋ
・その話とは関係ないよ -> mây kìaw kàp rʉ̂aŋ nán
・新年会について話し合ってるところです
-> kamlaŋ khuy kan rʉ̂aŋ ŋaan pii mày

構成する語
rʉ̂aŋ sùan tua
ルアン スアン トゥア
rʉ̂aŋ raaw
ルアン ラーオ
khâw rʉ̂aŋ
カオ ルアン
rʉ̂aŋ mâak
ルアン マーク
kù rʉ̂aŋ
グ ルアン
例文
เรื่องขี้ผง
rʉ̂aŋ khîi phǒŋ

เรื่องมันยาว
rʉ̂aŋ man yaaw

เรื่องจุกจิก
rûaŋ cùkcìk

เรื่องใกล้ตัว
rʉ̂aŋ klây tua

เรื่องเหลวไหล
rʉ̂aŋ lěwlǎy

yûŋ tɛ̀ɛ rʉ̂aŋ ŋaan

duu nǎŋ rʉ̂aŋ aray

nǎŋ rʉ̂aŋ nán nâa duu

kháw chʉ̂a rʉ̂aŋ phǐi yùu

nǎŋ rʉ̂aŋ níi nâa bʉ̀a

rʉ̂aŋ khɔ̌ɔŋ fǒn chûay mây dâay ná

nǎŋ rʉ̂aŋ níi cà ɔ̀ɔk mʉ̂aray

nǎŋ rʉ̂aŋ mày cà khâw mʉ̂aray

kháw diicay mâak mʉ̂a rúu rʉ̂aŋ níi

rʉ̂aŋ bɛ̀ɛp níi man kɔ̂ láìat ɔ̀ɔn ná

hěn thâa cà kɛ̂ɛ panhǎa rʉ̂aŋ níi yâak

rʉ̂aŋ níi mây sûu cà mii panhǎa mâak nák

khǐan yʉ̂ʉt yaaw hây pen rʉ̂aŋ yày too

kaan fʉ́k khân phʉ́ʉn thǎan pen rʉ̂aŋ sǎmkhan

chán mây thanàt rʉ̂aŋ kaan cháy mîit kàp sɔ̂m ləəy

phɔɔ rúu tua thiiray kɔ̂ɔ rúu wâa khít thʉ̌ŋ rʉ̂aŋ khun talɔ̀ɔt ləəy

mii panhǎa sǎŋkhom pen rʉ̂aŋ thîi pen pay taam thammachâat

kháw mây dây klàaw thʉ̌ŋ rʉ̂aŋ thîi thúk khon tɔ̂ŋkaan sâap

khwaam rák nán sùttháay lɛ́ɛw kɔ̂ pen khɛ̂ɛ rʉ̂aŋ phə́ə fǎn

tɔɔn níi thîi sayǎam sakhwɛɛ kamlaŋ chǎay nǎŋ rʉ̂aŋ ... yùu

khɔ̌ɔthôot ná thîi lâak thəə khâw maa kìaw kàp rʉ̂aŋ níi dûay

rʉ̂aŋ níi sàthɔ́ɔn hây hěn thʉ̌ŋ kaan sèep tìt mʉʉ thʉ̌ʉ pàtcùban

khon thay kàp fàràŋ khâw kan dây yâak náp tâŋtɛ̀ɛ rʉ̂aŋ aahǎan kaan kin pay con thʉ̌ŋ thamniyom lɛ́ sàatsanǎa

mii rʉ̂aŋ tɔ̂ŋ tham yə́ yɛ́ nǎy cà tɔ̂ŋ pay ráp sòŋ lûuk thîi rooŋrian nǎy cà tɔ̂ŋ tham khwaam sààat bâan nǎy cà tɔ̂ŋ sák phâa

定義 2

例文
nǎŋ rʉ̂aŋ níi nâa bʉ̀a con khon duu làp pay lǎay khon

phâapphayon rʉ̂aŋ níi pen phǒn ŋaan thîi dây ráp raaŋwan pii kɔ̀ɔn

登録日時: 2010/09/21 05:24

更新日時: 2016/09/30 13:46

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい