เขียว
khǐaw
キアオ
93,900k Hit

クイック定義

1

定義 1

構成する語
fay khǐaw
ファイ キアオ
chaa khǐaw
チャー キアオ
kɛɛŋ khǐaw wǎan
ゲーン キアオ ワーン
fàk khǐaw
ファック キアオ
sôm khǐaw wǎan
ソム キアオ ワーン
例文
phàk sǐi khǐaw mii prayòot tɔ̀ɔ râaŋ kaay

登録日時: 2010/09/11 08:02

更新日時: 2018/02/26 15:29

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい