ร่างกาย
râaŋ kaay
ラーン ガーイ
77,500k Hit

成り立ち

定義 1

体内の器官も含めた「からだ」。

!! 体が大きいや小さいという場合には ตัว(tua) を用いる

構成する語
trùat râaŋkaay
トルアット ランガーイ
òp ùn râaŋ kaay
オップ ウン ラーン ガーイ
râaŋ kaay khɛ̌ŋ rɛɛŋ
ラーン ガーイ ケン レーン
râaŋ kaay ɔ̀ɔn ɛɛ
ラーン ガーイ オーン エー
râaŋ kaay sùan bon
ラーン ガーイ スアン ボン
râaŋ kaay sùan lâaŋ
ラーン ガーイ スアン ラーン
râaŋkaay thɔ̂n bon
ラーンガーイ トン ボン
râaŋkaay thɔ̂n lâaŋ
ラーンガーイ トン ラーン
例文
ร่างกายอ่อนแอ
râaŋkaay ɔ̀ɔnɛɛ

ร่างกายแข็งแรง
râaŋkaay khɛ̌ŋ rɛɛŋ

râaŋkaay mii phuum khúm kan bòk phrɔ̂ŋ

phàk sǐi khǐaw mii prayòot tɔ̀ɔ râaŋ kaay

登録日時: 2010/10/15 05:26

更新日時: 2018/11/24 17:48

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい