ผัก
phàk
パック
44,800k Hit

クイック定義

1

定義 1

構成する語
ráan khǎay phàk
ラーン カーイ パック
phàk phàt
パック パット
phàk bûŋ
パック ブン
phàk khǒm
パック コム
phàk khánáa
パック カナー
hǔa phàk kàat
フア パック ガート
phàk sòt
パック ソット
例文
mɛ̂ɛ baŋkháp lûuk hây thaan phàk

phàk sǐi khǐaw mii prayòot tɔ̀ɔ râaŋ kaay

raw sǎamâat kin phàk bɛ̀ɛp tàk eeŋ dâay mây ân

mây wâa chɔ̂ɔp kin phàk rʉ̌ʉ mây chɔ̂ɔp phǒm kɔ̂ tɔ̂ŋ kin

登録日時: 2010/09/12 09:50

更新日時: 2018/03/03 20:38

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい