เหลือง
lʉ̌aŋ
ルアン
59,100k Hit

クイック定義

1

定義 1

構成する語
fay lʉ̌aŋ
ファイ ルアン
sǎay lʉ̌aŋ
サーイ ルアン
phâa lʉ̌aŋ
パー ルアン
thùa lʉ̌aŋ
トゥア ルアン
náam lʉ̌aŋ
ナーム ルアン
bay lʉ̌aŋ
バイ ルアン
tɔɔŋ lʉ̌aŋ
トーンルアン
例文
thúk khon phaa kan sày sʉ̂a sǐi lʉ̌aŋ

hâam lám sên lʉ̌aŋ plaay chaanchaalaa

登録日時: 2010/09/11 08:26

更新日時: 2018/02/27 14:03

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい