ทุกคน
thúk khon
トゥック コン
96,600k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

例文
triam tua hây dii thúk khon

khɔ̌ɔ rɛɛŋ thúk khon dûay ná khráp

thʉ̌ŋ yaŋŋay thúk khon kɔ̂ taay yùu dii

thúk khon phaa kan sày sʉ̂a sǐi lʉ̌aŋ

phǒn ŋaan níi sadɛɛŋ thʉ̌ŋ khwaam phayayaam khɔ̌ɔŋ thúk khon

chán chɔ̂ɔp kin khâaw phrɔ́ɔm phrɔ́ɔm kàp thúk khon nay bâan

kháw mây dây klàaw thʉ̌ŋ rʉ̂aŋ thîi thúk khon tɔ̂ŋkaan sâap

phɔɔ fǒn tòk nàk khʉ̂n thúk khon kɔ̂ rə̂əm wítòk kan wâa cà klàp bâan mây dâay

thúk khon kràdòot nǐi kan pay khon lá thít khon lá thaaŋ phiaŋ khɛ̂ɛ yin sǐaŋ rɔ́ɔŋ khɔ̌ɔŋ mɛɛw

登録日時: 2016/09/28 12:05

更新日時: 2017/04/29 17:40

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい