จ้าง
câaŋ
ジャーン
33,800k Hit

クイック定義

1

定義 1

構成する語
khâa câaŋ
カー ジャーン
phanákŋaan sǎnyaa câaŋ
パナックガーン サンヤー ジャーン
rʉa câaŋ
ルア ジャーン
ráp câaŋ
ラップ ジャーン
naay câaŋ
ナーイ ジャーン
lûuk câaŋ
ルーク ジャーン
kaan câaŋ ŋaan
ガーン ジャーン ガーン
例文
kaan câaŋ ŋaan mây pen tham

登録日時: 2012/11/28 01:53

更新日時: 2019/01/27 18:21

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい