สอบถาม
sɔ̀ɔp thǎam
ソープ ターム
93,200k Hit

成り立ち

定義 1

構成する語
bɛ̀ɛp sɔ̀ɔp thǎam
ベープ ソープ ターム
例文
สอบถามได้นะค่ะ
sɔ̀ɔp thǎam dây ná khâ

สอบถามเพิ่มเติม
sɔ̀ɔp thǎam phə̂əm təəm

hàak mii khɔ̂ɔ sǒŋsǎy sǎamâat sɔ̀ɔp thǎam dâay

登録日時: 2012/12/07 03:34

更新日時: 2019/01/27 18:25

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい