ธุระ
thúrá
トゥラ
7,570k Hit

クイック定義

1

定義 1

構成する語
thúrákam
トゥラガム
kìt thúrá
ギット トゥラ
例文
ธุระด่วน
thúrá dùan

lǎŋ lə̂ək ŋaan mii thúrá aray máy

phrûŋníi phǒm tìi thúrá pay mây dây khráp

登録日時: 2010/09/13 04:33

更新日時: 2018/03/03 20:57

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい