เสื้อผ้า
sʉ̂a phâa
スア パー
135,000k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

構成する語
hɔ̂ŋ plìan sʉ̂a phâa
ホン プリアン スア パー
nák ɔ̀ɔk bɛ̀ɛp sʉ̂a phâa
ナック オーク ベープ スア パー
tûu sʉ̂a phâa
トゥー スア パー
例文
ใส่เสื้อผ้าต่อๆกัน
sày sʉ̂aphâa tɔ̀ɔ tɔ̀ɔ kan

ฉันชอบเดินดูเสื้อผ้า
chán chɔ̂ɔp dəən duu sʉ̂a phâa

登録日時: 2010/09/13 05:02

更新日時: 2018/03/03 21:10

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい