หลาย
lǎay
ラーイ
203,000k Hit

定義 1

構成する語
lǎay wan
ラーイ ワン
lǎay sìp pii
ラーイ シップ ピー
lǎay cay
ラーイ ジャイ
phrɛ̂ɛ lǎay
プレー ラーイ
lǎay tɔ̀ɔ lǎay
ラーイ トー ラーイ
làak lǎay
ラーク ラーイ
例文
chaaw khǎw mii lǎay phàw

khəəy pay lǎay khráŋ lɛ́ɛw

hɔ̂ŋ níi mii nâa tàaŋ lǎay baan

nǎy nǎy kɔ̂ thon maa tâŋ lǎay pii lɛ́ɛw thon ìik nɔ̀y thə̀

nǎŋ rʉ̂aŋ níi nâa bʉ̀a con khon duu làp pay lǎay khon

mii bia lǎay yàaŋ chên Asahi Kirin pen tôn

pràyòok níi khâwcay yâak ləəy àan sám pay sám maa lǎay rɔ̂ɔp khâ

登録日時: 2010/09/15 07:14

更新日時: 2018/03/15 21:50

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

ニック
ニック

หลายวัน 数日 を หลายの事例に加えてはどうですか。

2018/09/04 12:17

管理人
管理人

登録しました。
リクエストありがとうございました。

2018/09/06 14:59

ニック
ニック

หลาย 定義1.いくつかの の熟語事例して、
หลายสิบปี 長年(数十年)を追加してはどうですか。
ニュースで見ました。

2020/01/21 20:25

管理人
管理人

登録しました。
リクエストありがとうございました!

2020/01/22 10:00

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい