แตกต่างกัน
tɛ̀ɛk tàaŋ kan
テーク ターン ガン
40,000k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

例文
ความคิดเห็นแตกต่างกัน
khwaam khít hěn tɛ̀ɛk tàaŋ kan

takìap ciin kàp takìap yîipùn tɛ̀ɛk tàaŋ kan yaŋŋay khá

登録日時: 2013/03/26 08:59

更新日時: 2019/02/02 23:05

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい