รถไฟ
rót fay
ロット ファイ
25,800k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

構成する語
kaan rót fay
ガーン ロット ファイ
rótfay tâydin
ロットファイ タイディン
rót fay hɔ̀ tii laŋkaa
ロット ファイ ホ ティー ランガー
thaaŋ rót fay
ターン ロット ファイ
phɛ̌nthîi rót fay
ペンティー ロット ファイ
rótfay khɔ̌ɔŋ lên
ロットファイ コーン レン
rót fay fáa
ロット ファイ ファー
phanákŋaan nay rót fay
パナックガーン ナイ ロット ファイ
例文
tǔa rótfay chán sɔ̌ɔŋ

sathǎanii rót fay yùu thîi mum thanǒn khâ

登録日時: 2010/09/14 04:20

更新日時: 2018/03/08 13:30

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい